Martimex
Pravila privatnosti

1. Uvod

Pravila privatnosti opisuju na koji način društvo Martimex d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Hrvoja Macanovića 12-14, OIB: 24411086973 (dalje u tekstu: Društvo) postupa s osobnim podacima koje ste nam pružili tijekom korištenja web stranice www.martimex.hr. Radi izbjegavanja bilo kakve sumnje, kada Društvo zaprima osobne podatke koje ste pružili tijekom korištenja web stranice Društva i prilikom posjete prodajnim mjestima Društva, ono se smatra voditeljem obrade tih osobnih podataka. Pravila privatnosti primjenjuju se neovisno o tome upotrebljavate li računalo, mobilni telefon, tablet ili drugi uređaj da biste pristupili našim uslugama. Važno je da pozorno pročitate ova Pravila privatnosti jer svaki put kad upotrebljavate naše usluge (opisane niže) pristajete na uvjete opisane u ovim Pravilima. Ako ne prihvatite uvjete opisane u ovim Pravilima, odnosno ne date privolu za obradu osobnih podataka, nećete moći upotrebljavati naše usluge. Međutim, napominjemo da Društvu niste dužni pružati osobne podatke, odnosno ne postoji nikakva posljedica ako se takvi podaci ne pruže. Društvo može izmijeniti ili dopuniti ova Pravila u svakom trenutku te će se na web stranici Društva uvijek nalaziti posljednja verzija Pravila privatnosti. Molimo provjerite datum stupanja na snagu objavljen pri vrhu da biste vidjeli kad su Pravila privatnosti zadnji puta ažurirana.

2. Opseg prikupljanja osobnih podataka i svrha obrade

Pod osobnim podacima smatraju se osobni podaci koje nam izravno pružite u vezi s uslugama dostupnim na našoj web stranici i na našim prodajnim mjestima. Ti podaci mogu uključivati sljedeće:

– ime i prezime,
– adresa elektroničke pošte,
– kućna adresa,
– telefonski broj i
– datum rođenja

Društvo prikuplja neke ili sve od gore navedenih osobnih podataka isključivo temeljem Vaše privole. Napominjemo da privolu možete povući u svakom trenutku, no od trenutka povlačenja pa nadalje nećete biti u mogućnosti koristiti usluge dostupne na web stranici www.martimex.hr. Privola se povlači putem obavijesti Društvu, odnosno pritiskom na poveznicu „Odjava“ u našem biltenu (newsletteru).

Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke za sljedeće svrhe:

– radi prijave za Martimex Loyalty karticu
– radi slanja obavijesti o posebnim ponudama i promotivnim aktivnostima putem e-maila (newsletter)
– radi slanja obavijesti o posebnim ponudama i promotivnim aktivnostima putem telefonskih poziva i SMS servisa
- radi slanja obavijesti o posebnim ponudama i promotivnim aktivnostima putem pošte na kućnu adresu

3. Dijeljenje osobnih podataka koje ste nam pružili

Društvo se obvezuje čuvati osobne podatke koje ste nam pružili u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama (što uključuje treće strane u drugim zemljama i međunarodne organizacije) na korištenje, niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti.

4. Razdoblje prikupljanja osobnih podataka koje ste nam pružili

Vaše ćemo osobne podatke prikupljati i obrađivati sve dok koristite naše usluge ili maksimalno 10 godina te sve dok niste povukli privolu za obradu osobnih podataka koje ste nam pružili.

5. Vaša prava

Temeljem primjenjivih propisa, Vaša su prava sljedeća:

– od nas možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, odnosno imate pravo dobiti informaciju obrađujemo li osobne podatke koji ste odnose na Vas;
– ako su osobni podaci koji se odnose na Vas netočni, imate pravo (bez nepotrebnog odgađanja) ishoditi ispravak tih podataka, kao i dopuniti ih ako su isti nepotpuni;
– imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas (bez nepotrebnog odgađanja), ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

a) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
b) ako povučete privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
c) ako uložite prigovor na obradu (više o tome niže);
d) ako su osobni podaci nezakonito obrađeni;
e) ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja neke pravne obveze koja proizlazi iz prava Europske unije ili Republike Hrvatske;
f) osobni podaci su prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva (kao što je e-trgovina);
– imate pravo ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka, ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
a) ako osporavate točnost nekog osobnog podatka, i to za razdoblje koje nam omogućuje da provjerimo točnost tog osobnog podatka;
b) ako je obrada nezakonita, a Vi se protivite brisanju osobnog podatka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
c) ako nam osobni podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, no tražite ih radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane nekog pravnog zahtjeva;
d) ako ste uložili prigovor na obradu te čekate potvrdu nadilaze li naši legitimni razlozi za obradu Vaše interese, prava i slobode;
– imate pravo na prenosivost podataka, odnosno imate pravo zaprimiti osobne podatke koje ste nam pružili zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ometanja s naše strane. Drugim riječima, imate pravo na izravni prijenos podataka koje obrađujemo, na način da se osobni podaci prenesu od nas (tj. iz naše baze osobnih podataka) drugome voditelju obrade, pod uvjetom da je to tehnički izvedivo;
– imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koje ste nam pružili;
Ispravak podataka ili obavijest o odustajanja od dane privole za obradu osobnih podataka omogućen je kako slijedi:
-pozivom na broj 01/36 70 600
-slanjem zahtjeva na e-mail adresu: zastitapodataka@martimex.hr

6. Treće strane

Na našoj web stranici nalaze se poveznice (linkovi) koji vode na neke druge web stranice, kao što su profili Društva na društvenim mrežama i sl. Nismo odgovorni za sigurnost ili privatnost bilo kojih podataka koje prikupe te web stranice njihovim korištenjem. Molimo Vas da pažljivo pročitate izjave o privatnosti koje se primjenjuju na tim web stranicama.